S U M M I T - A C A D E M Y
محمد سالار ابراهیمی

مهارت ها و تجربه ها توسعه وب, توسعه وردپرس توسعه وب 93% توسعه وردپرس 94%

علیرضا دالائی

مهارت ها و تجربه ها توسعه وب, توسعه وردپرس, توسعه PHP, طراحی گرافیک توسعه وب 96% توسعه وردپرس 96% توسعه PHP 90% طراحی گرافیک 95%

آراد جعفرزاده

مهارت ها و تجربه ها طراحی گرافیک طراحی گرافیک 96%

محمد مهدی قائدی

مهارت ها و تجربه ها توسعه وب, توسعه وردپرس توسعه وب 93% توسعه وردپرس 94%

مارادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ایمیل: info@summit-academy.ir
تلفن: 09336338655

نشانی:خمین,خیابان شریعتی,جنب چاپ همایون,آکادمی سامیت

تمامی حقوق این سایت متعلق به آکادمی سامیت میباشد.